Disclaimer

De gegevens vermeld op deze webshop zijn enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. SEPIA products streeft er echter naar om de informatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Echter kan SEPIA products niet verantwoordelijk worden geacht voor incidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van een product buiten onze macht. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het product grondig te testen in zijn specifieke opstelling op prestatie, efficiëntie en veiligheid. Dit biedt echter onder geen beding een vrijgeleide op of aanbeveling tot het plegen van inbreuken op patenten of andere intellectuele-eigendomsrechten.